AVG/GDPR

Geen reden tot paniek

Vanaf 25 mei aanstaande is de AVG (ook wel bekend als de GDPR) een feit. 
Maar wat betekent dat voor de campagnes die het bureau in jullie opdracht uitvoert? 
Heel kort: De consument bepaalt voortaan wat jij, als adverteerder, 
nog van hem of haar mag weten.

Wat is AVG/GDPR?

In het kort. De AVG zorgt voor verdere bescherming van de privacy van de consument. Het gaat hierbij om alle gegevens van een consument: privé, professioneel maar ook publiek. Voor adverteerders geldt dat zij deze gegevens (via bijv. cookies, een emailadres, een post, een like, share of retweet) niet zomaar meer mogen gebruiken voor campagnedoeleinden. Een simpele opt-out of algemene cookieverklaring volstaat dan niet meer.


Bovendien heb je als adverteerder de wettelijke plicht om die websitebezoeker of nieuwsbriefontvanger de mogelijkheid te bieden om zelf haar gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen en te wissen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn campagnes?

Als adverteerder ben je eindverantwoordelijk voor de privacy van je websitebezoekers en (potentiele) klanten. Als adverteerder dien je daarom ondubbelzinnig en in duidelijke taal aan te geven welke gegevens je waarom, hoe, waar en voor hoelang bewaart en gebruikt. 
Bij elke nieuwe campagne zullen wij als bureau dit controleren voordat deze start.

De adverteerder

Bureau & Media

De consument

Met al onze klanten sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Zodra wij toestemming hebben voor een campagne voeren wij een AVG Campagne Check uit om te controleren of zowel de adverteerder, het advertentiemateriaal en de media exploitant AVG proof zijn. Wij houden een register bij waarin precies staat waarom, hoe, waar en hoelang gegevens bewaard en gebruikt worden. Daarmee wordt inzichtelijk welke verwerkingen wij doen. Uiteindelijk blijf je als adverteerder eindverantwoordelijk voor de data.

Voordat wij advertenties plaatsen in de media dient er een verwerkingsovereenkomst met de betreffende exploitant gesloten zijn. Indien deze niet wordt verstrekt, zullen wij geen advertenties bij betreffende exploitant plaatsen. Dit geldt ook wanneer bij onze AVG-Check blijkt dat zij niet aan de wetgeving voldoen.

Een belangrijke rechtsgrond van marketingcampagnes is toestemming. Allereerst moet dit vrijwillig gebeuren, een opt out mag bijvoorbeeld niet meer. De consument moet immers actief aangeven dat een exploitant, mediabureau en adverteerder de gegevens mogen gebruiken.

Daarbij moet het aantoonbaar noodzakelijk zijn om die gegevens te verzamelen voor die campagne. Voor het ontvangen van een nieuwsbrief is het noodzakelijk dat je een e-mailadres hebt van de klant. Als adverteerder hoef je bijvoorbeeld niet altijd te weten waar de klant woont. Als je een fysiek product verkoopt heb je een afleveradres nodig. Echter als je die gegevens ook gebruikt om profielen op te stellen dan moet daar weer specifiek toestemming voor vragen.

AVG Campagne Check 

Heb je vragen over wat de gevolgen van de AVG zijn voor jouw marketingactiviteiten? 
Neem dan contact op met Stroom.

Het Industriegebouw (HIG)
Goudsesingel 188
3011 KD Rotterdam


Campagne na 25 mei

Briefing

Media strategie

Campagne
akkoord

Materiaal
aanlevering

Meetpixels
plaatsen

Web/data verzamelen

E-mail
bestanden

Procuratie
akkoord


Check of er gewerkt wordt met
 
persoons-gegevens. 

Exploitanten-
data AVG 
 
compliant?

Verwerkers
overeen-komst klant & exploitant

Materiaal AVG Proof

Register 
bijhouden Stroom

Privacy policy / Cookie statement en doel-verbinding

E-mail-adressen
AVG
compliant verworven?

Cookie 
consent 
Manager

Beveiligde verbinding?

Natuurlijk wel, zolang dit maar plaatsvindt binnen de nieuwe spelregels. Vanuit Stroom bieden we je een structurele en praktische oplossing die ervoor zorgt dat na 25 mei de campagnes volledig AVG proof zullen zijn.

Binnen de Candid Group, waar Stroom onderdeel vanuit maakt, hebben we een gecertificeerde Data Privacy Officer in huis. Daarnaast bieden we met Piwik PRO een complete oplossing om jouw gehele datamanagement volledig GDPR proof te krijgen en te behouden.

Mag er dan helemaal niets meer?

Voordat wij advertenties plaatsen in de media dient er een verwerkingsovereenkomst met de betreffende exploitant gesloten zijn. Indien deze niet wordt verstrekt, zullen wij geen uitingen of content bij betreffende exploitant plaatsen. Dit geldt ook wanneer bij onze AVG-Check blijkt dat zij niet aan de wetgeving voldoen.

Bekijk hier de betrokken partijen

Wat zijn de vervolgstappen?

De komende weken zullen wij contact met je opnemen om de AVG Campagne 
Check verder toe te lichten. Daarnaast zijn wij vanuit de Candid Group graag de 
sparring partner voor de Data Privacy Officer van jullie organisatie.

We bieden daarbij een aantal concrete diensten en oplossingen om
ervoor te zorgen dat jullie organisatie volledig AVG proof is en blijft."De relatie met jouw eindklant staat daarbij vanuit onze visie centraal: verlies je data dan verlies je immers kennis en kortste route tot conversie".

De exploitant

Om te verzekeren dat jouw campagnes van 25 mei voldoen aan de wetgeving zullen er nieuwe afspraken gemaakt dienen te worden tussen alle betrokkenen. De relatie met jouw doelgroep staat daarbij vanuit onze visie centraal: verlies je data dan verlies je immers kennis en dus de mogelijkheid tot conversie.

Daarom zullen wij als bureau extra checks gaan uitvoeren op het gehele media inkooptraject. Wij noemen dit de AVG Campagne Check. Daarbij zijn drie partijen betrokken:

AVG Masterclass

In een sessie van 2 uur nemen we de organisatie mee in alle in- en outs van de AVG wetgeving. In begrijpelijke taal gericht 
op jouw marketingactiviteiten.

AVG Scan

Onze Data Privacy Officer onderzoekt of de privacy voorwaarden, de consentregels en overeenkomsten binnen jullie marketingorganisatie voldoen aan de AVG wetgeving.

Piwik PRO

De Candid Group is officieel licentiehouder van Piwik PRO voor de Benelux. Met deze marketingsuite bieden we een complete oplossing om jouw dagelijkse campagnedata AVG proof te houden:

- Vragen van toestemming (Consent Manager)
- Real-time vastleggen en verwerken van deze data 
(Audience Manager)
- Het gebruiken van deze data voor het gericht voeren 
van campagnes (Tag Manager)
- Monitoren van websitebezoek en campagnes via 
dashboard (Analytics)

Stroom is onderdeel van Candid Group

,,Er liggen aardig wat uitdagingen, maar ook genoeg kansen en oplossingen, ook al is er haast geboden. Nu steken veel adverteerders, bureaus en webshops nog hun kop in het zand. Die beseffen niet dat de wereld gaat veranderen, terwijl hun hele businessmodel er aan onderworpen is.”
Youri van der Mijn (Chief Data Officer Candid Group)